Cung cấp MC, người dẫn chương trình

 

Cung cấp và cho thuê MC chuyên nghiệp, truyền hình, MC tổ , MC hội chợ, MC hoạt náo, MC giới thiệu sản phẩm, MC hội nghị, MC tiếng anh, MC tiếng hoa….

Cung cấp MC cho các sự kiện như khởi công, khánh thành, khai trương, họp báo, hội nghị hội thảo, sự kiện trong nhà và ngoài trời …

50 29 Cung cấp MC, người dẫn chương trình

50 30 Cung cấp MC, người dẫn chương trình

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>