Dịch vụ cho thuê máy chiếu, màn hình

 

Cho thuê máy chiếu, cho thuê máy chiếu hội nghị, cho thuê máy chiếu hội thảo, máy chiếu hội chợ triển lãm, cho thuê  máy chiếu trình diễn sản phẩm, máy chiếu cho event, sự kiện. cung cấp máy chiếu với nhiều độ sáng khác nhau.

Cho thuê màn chiếu máy chiếu,cung cấp màn chiếu máy chiếu phục vụ sự kiện chuyên nghiệp.

Cho thuê màn hình LCD, màn hình plasma.

61 53 Dịch vụ cho thuê máy chiếu, màn hình

61 54 Dịch vụ cho thuê máy chiếu, màn hình

61 55 Dịch vụ cho thuê máy chiếu, màn hình

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>